Preces ArtEmbassy veikalosAndrejs Upīts, Laikmetu griežos

Artikuls. 47_A41189
Andrejs Upīts, Laikmetu griežos
1959. Rīga, Latvijas valsts izdevniecība. Vēsturisks romāns....
€ 

6

Проф. Огюстъ Амонъ, Собстеввность(Чем она была, что она есть, и чемъ она будеть)

Artikuls. 47_A41141
Проф. Огюстъ Амонъ, Собстеввность(Чем она была, что она есть, и чемъ она будеть)
1908. Sankt-Pēterburga, grāmatu izdevniecība "Вестника знани...
€ 

17

Grāmata

Artikuls. 47_A41114
Grāmata "Meissener Blaumalerei aus rei Jahr-hunderten"
1989. Leicpiga. 27x21 cm
€ 

23

С.А.Токарец, Докапитанлистические пережитки о ойротии

Artikuls. 47_A41057
С.А.Токарец, Докапитанлистические пережитки о ойротии
1936. Ļeņingrada. 23x15 cm
€ 

11

Žanis Ģibietis, Kapteiņa Zolta rota(līdzgaitnieka atmiņas)

Artikuls. 47_A41050
Žanis Ģibietis, Kapteiņa Zolta rota(līdzgaitnieka atmiņas)
1940. Rīga, autora apgāds. 21x14 cm
€ 

17

Россия отечество наше земельном, историческомъ, племеномъ, экономуческомъ и бытовомъ значени

Artikuls. 47_A41015
Россия отечество наше земельном, историческомъ, племеномъ, экономуческомъ и бытовомъ значени
1898. Sankt-Pēterburga. Sestais sējums. 36x28 cm
€ 

57

История Росии в Портретахъ по Столетиямъ

Artikuls. 47_A41014
История Росии в Портретахъ по Столетиямъ
1903. Sankt-Pēterburga. типография Н.Н.Никитенко. 22x29 cm...
€ 

170

Inhalts= erzeichnik Rigaer amtliscehr Zages-Anzeigers(Рижский официальный дневный Указатель)

Artikuls. 47_A41012
Inhalts= erzeichnik Rigaer amtliscehr Zages-Anzeigers(Рижский официальный дневный Указатель)
1867. Vācu un krievu valodā. 30x25 cm
€ 

34

Iknedēļas ilustrēts žurnāls

Artikuls. 47_A41011
Iknedēļas ilustrēts žurnāls "Родина" 10 gab.
1916.g. издание Акц. Общества издательства А.А.Каспари, Петр...
€ 

57

Изветсия комитета Шелководства императорскаго Москоскаго общества сельскаго хозяйтва

Artikuls. 47_A41010
Изветсия комитета Шелководства императорскаго Москоскаго общества сельскаго хозяйтва
1895. Maskava. 1.sējums, 5.izdevums. 35x27 cm
€ 

11

Žurnāls

Artikuls. 47_A41005
Žurnāls "Atpūta" 1931.g. Nr.326-Nr. 347
1931. Latviešu valodas vecajā ortogrāfijā. Izdevēja Emīlija ...
€ 

30

Žurnāls

Artikuls. 47_A41002
Žurnāls "Atpūta" 1926.g. Nr.87-Nr.112
1926. Latviešu valodas vecajā ortogrāfijā. Izdevējs Emīlija ...
€ 

30