Preces ArtEmbassy veikalosZenta Mauriņa

Artikuls. 44_A35553
Zenta Mauriņa "Baltais ceļš"
1935. Rīga, Valtera un Rapas akciju sabiedrības izdevums. 20...
€ 

2

Latvijas Lauksaimniecības Darbinieku Biedrības nedēļas laikraksts

Artikuls. 44_A35537
Latvijas Lauksaimniecības Darbinieku Biedrības nedēļas laikraksts "Latvijas lopkopis un zemsaimnieks"
1926. Rīga, izdevējs Latvijas lauksaimniecības Darbinieku bi...
€ 

6

A.Eglītis, Karte - Kā to lasīt un sastādīt

Artikuls. 44_A35536
A.Eglītis, Karte - Kā to lasīt un sastādīt
1937. Rīga, izdevējs Izglītības ministrijas Mācību līdzekļu ...
€ 

11

A.Grīns, Kauju karalis Kārlis XII

Artikuls. 44_A35535
A.Grīns, Kauju karalis Kārlis XII
1939. Rīga, A/S "Valters un Rapa". Grāmatrūpniecības kopdarb...
€ 

11

A.Dauge, Lielas personības(tautu vadoņi)

Artikuls. 44_A35533
A.Dauge, Lielas personības(tautu vadoņi)
1936. Rīga, A/S "Valters un Rapa". 22x15.5 cm
€ 

17

Grāmata

Artikuls. 44_A35532
Grāmata "Zemgaliešu simtgadu cīņas par patstāvību"
1915. Rīga, izdevējs Latviešu etnogrāfiskā biedrība. Vecajā ...
€ 

17

Reprodukciju albums

Artikuls. 44_A35451
Reprodukciju albums "Arturs Apinis"
1963. Latvijas valsts izdevniecība, Rīga. 24 reprodukcijas. ...
€ 

23

Reprodukciju albums

Artikuls. 44_A35450
Reprodukciju albums "Kārlis Miesnieks"
1960. Latvijas valsts izdevniecība, Rīga. Mākslinieks I.Zvag...
€ 

23

Reprodukciju albums

Artikuls. 44_A35445
Reprodukciju albums "Latgales mākslas izstāde. Glezniecība"
1959. Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga. 20 reprodukcijas. ...
€ 

6

5 Krievijas izsoļu namu katalogi

Artikuls. 44_A35246
5 Krievijas izsoļu namu katalogi
2015, 2016. Редкие книги серебряного века и русского авангар...
€ 

17

5 Krievijas izsoļu nama katalogi

Artikuls. 44_A35245
5 Krievijas izsoļu nama katalogi
2015. Аукционный дом "Три века". Grāmatu izsoļu katalogi un ...
€ 

17

6 katalogi - Krievu izsoļu nama grāmatu katalogi

Artikuls. 44_A35244
6 katalogi - Krievu izsoļu nama grāmatu katalogi
2012, 2015, 2016, 2016. Дом антикварной книги в Никитском, А...
€ 

20