Pievienot bildes (14):*

Pievienojiet vairākas bildes pieturot Ctrl taustiņu

 
Izvēlieties sadaļu *

Komisija par katru klienta iesniegto loti ir 1,5 eur, pārdošanas gadījumā 15% no āmurcenas, ja cena pārsniedz 15 eur. + 5% autortiesību aģentūrai AKKA/LAA ja darbs tiek pakļauts autortiesību likumam (attiecas uz gleznām).

Āmurcenas gadījumā līdz 15EUR izsoļu nama komisija nav jāmaksā.

Rēķins par iesniegtajām lotēm tiks ģenerēts automātiski un ir jāapmaksā līdz lotes ievietošanai izsolē.

Klientam iesniegtos priekšmetus jāatved uz izsoles izstādi Krasta ielā 68A, uz izsoles norises laiku.

Klientam uz katra priekšmeta jāuzlīmē uzlīmīte ar sākumcenu un artikulu.
Ja priekšmetam ir defekti, tie jānorāda aprakstā un tiem jābūt redzamiem fotogrāfijās, priekšmetiem jābūt tīriem.

Iesniegtās lotes ar piešķirtu artikulu parādās profila sadaļā iesniegtās lotes.

Ja klientam nav iespējas lotes uz izstādes laiku nogādāt izstādē “liela izmērā priekšmeti”, komentārā jāpieraksta, “Priekšmets izstādē nav apskatāms” tādā gadījumā priekšmeti jānogādā Izsoļu namam tikai pēc pārdošanas fakta.