Товары в магазинах ArtEmbassyBrošūra

Артикул 44_A36197
Brošūra "Rīga"
40-ые г. 20-го века. Рига. 20x10 цм
€ 

5


Артикул 44_A36117
Книга "Рига - Справочник для путешественников"
1926. Valsts papīru spiestuves izdevums. 24x17 cm
€ 

11

Kнига

Артикул 44_A36013
Kнига"Советская Латвия"
1985. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija. 16x13 cm
€ 

4

Farmācijas prakses rokas grāmata Vācu valodā (2 gab.)

Артикул 44_A35985
Farmācijas prakses rokas grāmata Vācu valodā (2 gab.)
1938. Hagers handbuch der Pharmazeutischen praxis. Erster ba...
€ 

17

Каталог выставки

Артикул 44_A35983
Каталог выставки "Lettische avangarrde (1910-1935)"
1990. Wienand verlag, Vācija, Berlīne. Vācu valodā. 24x17 cm...
€ 

17

Буклет

Артикул 44_A35981
Буклет "Видземская Швейцария"
30-ые г. 20-го векa. P.Mantnieka kartogrāfijas institūts. Ar...
€ 

23

P. Ērmanis

Артикул 44_A35979
P. Ērmanis "Es visur dzīvību redzu"
1926. Valtera un Rapas A/S izdevums, 19x14 cm
€ 

5

K.Ramans, Latvijas daba un ainavas

Артикул 44_A35978
K.Ramans, Latvijas daba un ainavas
1969. Rīga, izdevniecība "Liesma". Mākslinieks V. Grants. 28...
€ 

3

Антология поэзии  молодежи с рисунками  Сигизмунда Видберга

Артикул 44_A35977
Антология поэзии молодежи с рисунками Сигизмунда Видберга
1923. J.Rozes apgādībā, ar mākslinieku zīmetām dzejnieku ģīm...
€ 

9

Книга

Артикул 44_A35974
Книга "Полное собрание сочинений из Яниса Порука"
1929.-1930. J.Rozes izdevums, Kārļa Egles un Pētra Ērmaņa re...
€ 

23

А.Бремс, Царство животных (15 штук)

Артикул 44_A35973
А.Бремс, Царство животных (15 штук)
1927-1928. Izdevniecība "Grāmatu draugs", Rīga. 20x14.5 cm. ...
€ 

5

Ex-libris

Артикул 44_A35954
Ex-libris "Jānis Medenis"
Mākslinieks Sigismunds Vidbergs. 12x10 cm
€ 

28