Izsole Nr.24 Online

Sākums: 31.05.2016 06:00
Beigas: 07.06.2016 18:00


Grāmatas

Artikuls. i24_1389
Grāmatas "Sieviete un vīrietis" 1.-3. daļa
1911. Krievija, Sanktpēterburga. Kopā 1938 lpp., 986 zīm. un...
€ 

900

Grāmatas „Helmalts Cilvēces vēsture” 1-9 daļa

Artikuls. i24_1393
Grāmatas „Helmalts Cilvēces vēsture” 1-9 daļa
Vispasaules vēsture 1904. Krievija, Sanktpēterburga, Grām...
€ 

1020

Enciklopēdijas - Vārdnīcas (43 sējumi)

Artikuls. i24_1384
Enciklopēdijas - Vārdnīcas (43 sējumi)
1890-1907. Izdevējs - F.A. Brokhaus un I.A. Evfron. 1D, 2D (...
€ 

5400

Latvju dainas 1.-5. sējums

Artikuls. i24_2937
Latvju dainas 1.-5. sējums
1922. Vecā druka, izd. Valters un Rapa
€ 

396

Mākslas Vēsture V.Purvīša redakcijā (trīs daļas)

Artikuls. i24_2935
Mākslas Vēsture V.Purvīša redakcijā (trīs daļas)
20. gs. 30. g. Izdevniecība Grāmatu draugs, Rīga.
€ 

132

Grāmata

Artikuls. 702072015
Grāmata"Karalis Nameitis"
1939. Latvija. Autors Edvarts Virza, mākslinieks Valdemārs K...
€ 

18.00

Grāmata „Kārlis Zāle”

Artikuls. 14611032016
Grāmata „Kārlis Zāle”
1944. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata

Artikuls. 147.11032016
Grāmata "Kārlis Hūns"
1943. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata „Klusā daba Latviešu Glezniecībā”

Artikuls. 14811032016
Grāmata „Klusā daba Latviešu Glezniecībā”
1944. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata

Artikuls. 14918032016
Grāmata "Augusts Anuss"
1944. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata „Valtera un Rapas A/S 25 Darba gadi”

Artikuls. 12310052016.jpg
Grāmata „Valtera un Rapas A/S 25 Darba gadi”
1937. Valtera un Rapas akc. Sab. Apgāds. 25.4x18.5 cm
€ 

30

Mākslas grāmata

Artikuls. P4188112
Mākslas grāmata "Ferdinand von Rayski"
1943. Vācija, Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig. A...
€ 

12

Grāmata

Artikuls. gram118042016
Grāmata "Zelta mājasgrāmata"
1877. Latvija, Jelgava - Stefenhāgena izdevniecība. Drukāta ...
€ 

36

Grāmata-katalogs

Artikuls. P4188100
Grāmata-katalogs "PSRS apbalvojumi, ordeņi un medaļas"
1984. Krievija, Maskava. Izdevniecība "Известия". Ar attēl...
Grāmata

Artikuls. tetrs1
Grāmata "Brīnumu zemē Baltijā"
1914. Krievija, Petrograda. Autore U.Rennisova, tulkotājs A....
Dzimtenes baznīcas vēsture

Artikuls. dzimtene2
Dzimtenes baznīcas vēsture
1927. Latvija, Rīga. Latvijas vidusskolu skolotāju koorperat...
Grāmata par Rīgas dzelzceļa tiltu

Artikuls. imper1
Grāmata par Rīgas dzelzceļa tiltu
1914. Latvija, Rīga. Grāmata krievu valodā ar melnbaltiem ...
2 brošūras: Kas es esmu?; Yogas zinātne un prakse

Artikuls. joga1
2 brošūras: Kas es esmu?; Yogas zinātne un prakse
1933. Latvija, Rīga. Izdevējs L. Audze. Autores: Swami Param...
€ 

6

Grāmatas

Artikuls. noziegumi11
Grāmatas"Mīklainie noziegumi" 1. un 2. daļa
20. gs. sākums. Latvija, Rīga. Izdevējs Augusts Lācis. Autor...
K.Miesnieka reprodukciju albums

Artikuls. P4228547
K.Miesnieka reprodukciju albums
1960. Latvija, Rīga, Latvijas valsts izdevniecība. 34.5x42 c...
€ 

84

Reprodukciju albums

Artikuls. P4228571
Reprodukciju albums "Latviešu glezniecība"
1963. Latvija, Rīga. Valsts latviešu un krievu mākslas muzej...
€ 

180

Dzejoļu grāmata „Zelta dūmakas”

Artikuls. i24_1982
Dzejoļu grāmata „Zelta dūmakas”
1944. Autors - Lilija Auza. Vāku un ģīmetni zīmējis Sigismun...
€ 

6

Latvijas preses biedrības gada grāmata

Artikuls. i24_1988
Latvijas preses biedrības gada grāmata
1937. Latvija, grafiskā iekārtojuma autors – S.Vidbergs, gal...
€ 

30

Žurnāls „Latvijas mēbeles”

Artikuls. i24_1974
Žurnāls „Latvijas mēbeles”
20. gs. beigas, Latvija. 33.7x24.4 cm
Grāmata

Artikuls. i24_1979
Grāmata "Padomju Latvijas 10 gadi" latviešu valodā
1950. Latvija. Mākslinieks R.Dzenis. Latvijas Valsts izdevni...
Grāmata

Artikuls. i24_1977
Grāmata "Padomju Latvijas 10 gadi" krievu valodā
1950. Latvija. Mākslinieks R.Dzenis. Latvijas Valsts izdevni...
Grāmata „Lielais Mēris Kurzemē (1709-1711)”

Artikuls. i24_1986
Grāmata „Lielais Mēris Kurzemē (1709-1711)”
1936. Latvija, izdevis Jelgavas ģimnāzijas mazpulks, 20x13....
€ 

12

Grāmata

Artikuls. i24_1984
Grāmata "Kurzemes ļaudis un vidi"
1. grāmata, 1867. Latvija. Pēc A.Heikinga, Autors Indriķis A...
Grāmata Žils Verns Kapteiņa Granta bērni

Artikuls. i24_1371
Grāmata Žils Verns Kapteiņa Granta bērni
1943. Rīga, Zelta Ābele, 27.5x18 cm
€ 

6.00

Grāmata Māc. A. Skrodelis

Artikuls. i24_1373
Grāmata Māc. A. Skrodelis
1934. Māc. A. Skrodelis kapu un izvadīšanas runu kopojums Mē...
€ 

6.00