Izsole Nr.24 Online

Sākums: 31.05.2016 09:00
Beigas: 07.06.2016 21:00


Grāmatas

Artikuls. i24_1389
Grāmatas "Sieviete un vīrietis" 1.-3. daļa
1911. Krievija, Sanktpēterburga. Kopā 1938 lpp., 986 zīm. un...
€ 

900

Grāmatas „Helmalts Cilvēces vēsture” 1-9 daļa

Artikuls. i24_1393
Grāmatas „Helmalts Cilvēces vēsture” 1-9 daļa
Vispasaules vēsture 1904. Krievija, Sanktpēterburga, Grām...
€ 

1020

Enciklopēdijas - Vārdnīcas (43 sējumi)

Artikuls. i24_1384
Enciklopēdijas - Vārdnīcas (43 sējumi)
1890-1907. Izdevējs - F.A. Brokhaus un I.A. Evfron. 1D, 2D (...
€ 

5400

Latvju dainas 1.-5. sējums

Artikuls. i24_2937
Latvju dainas 1.-5. sējums
1922. Vecā druka, izd. Valters un Rapa
€ 

396

Mākslas Vēsture V.Purvīša redakcijā (trīs daļas)

Artikuls. i24_2935
Mākslas Vēsture V.Purvīša redakcijā (trīs daļas)
20. gs. 30. g. Izdevniecība Grāmatu draugs, Rīga.
€ 

132

Grāmata

Artikuls. 702072015
Grāmata"Karalis Nameitis"
1939. Latvija. Autors Edvarts Virza, mākslinieks Valdemārs K...
€ 

18.00

Grāmata „Kārlis Zāle”

Artikuls. 14611032016
Grāmata „Kārlis Zāle”
1944. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata

Artikuls. 147.11032016
Grāmata "Kārlis Hūns"
1943. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata „Klusā daba Latviešu Glezniecībā”

Artikuls. 14811032016
Grāmata „Klusā daba Latviešu Glezniecībā”
1944. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata

Artikuls. 14918032016
Grāmata "Augusts Anuss"
1944. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata „Valtera un Rapas A/S 25 Darba gadi”

Artikuls. 12310052016.jpg
Grāmata „Valtera un Rapas A/S 25 Darba gadi”
1937. Valtera un Rapas akc. Sab. Apgāds. 25.4x18.5 cm
€ 

30

Mākslas grāmata

Artikuls. P4188112
Mākslas grāmata "Ferdinand von Rayski"
1943. Vācija, Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig. A...
€ 

12

Grāmata

Artikuls. gram118042016
Grāmata "Zelta mājasgrāmata"
1877. Latvija, Jelgava - Stefenhāgena izdevniecība. Drukāta ...
€ 

36

Grāmata-katalogs

Artikuls. P4188100
Grāmata-katalogs "PSRS apbalvojumi, ordeņi un medaļas"
1984. Krievija, Maskava. Izdevniecība "Известия". Ar attēl...
€ 

10

Grāmata

Artikuls. tetrs1
Grāmata "Brīnumu zemē Baltijā"
1914. Krievija, Petrograda. Autore U.Rennisova, tulkotājs A....
€ 

5

Dzimtenes baznīcas vēsture

Artikuls. dzimtene2
Dzimtenes baznīcas vēsture
1927. Latvija, Rīga. Latvijas vidusskolu skolotāju koorperat...
€ 

5

Grāmata par Rīgas dzelzceļa tiltu

Artikuls. imper1
Grāmata par Rīgas dzelzceļa tiltu
1914. Latvija, Rīga. Grāmata krievu valodā ar melnbaltiem ...
€ 

50

2 brošūras: Kas es esmu?; Yogas zinātne un prakse

Artikuls. joga1
2 brošūras: Kas es esmu?; Yogas zinātne un prakse
1933. Latvija, Rīga. Izdevējs L. Audze. Autores: Swami Param...
€ 

6

K.Miesnieka reprodukciju albums

Artikuls. P4228547
K.Miesnieka reprodukciju albums
1960. Latvija, Rīga, Latvijas valsts izdevniecība. 34.5x42 c...
€ 

84

Reprodukciju albums

Artikuls. P4228571
Reprodukciju albums "Latviešu glezniecība"
1963. Latvija, Rīga. Valsts latviešu un krievu mākslas muzej...
€ 

180

Dzejoļu grāmata „Zelta dūmakas”

Artikuls. i24_1982
Dzejoļu grāmata „Zelta dūmakas”
1944. Autors - Lilija Auza. Vāku un ģīmetni zīmējis Sigismun...
€ 

6

Latvijas preses biedrības gada grāmata

Artikuls. i24_1988
Latvijas preses biedrības gada grāmata
1937. Latvija, grafiskā iekārtojuma autors – S.Vidbergs, gal...
€ 

30

Žurnāls „Latvijas mēbeles”

Artikuls. i24_1974
Žurnāls „Latvijas mēbeles”
20. gs. beigas, Latvija. 33.7x24.4 cm
€ 

5

Grāmata

Artikuls. i24_1979
Grāmata "Padomju Latvijas 10 gadi" latviešu valodā
1950. Latvija. Mākslinieks R.Dzenis. Latvijas Valsts izdevni...
€ 

13

Grāmata

Artikuls. i24_1977
Grāmata "Padomju Latvijas 10 gadi" krievu valodā
1950. Latvija. Mākslinieks R.Dzenis. Latvijas Valsts izdevni...
€ 

7

Grāmata „Lielais Mēris Kurzemē (1709-1711)”

Artikuls. i24_1986
Grāmata „Lielais Mēris Kurzemē (1709-1711)”
1936. Latvija, izdevis Jelgavas ģimnāzijas mazpulks, 20x13....
€ 

12

Grāmata

Artikuls. i24_1984
Grāmata "Kurzemes ļaudis un vidi"
1. grāmata, 1867. Latvija. Pēc A.Heikinga, Autors Indriķis A...
€ 

10

Grāmata Žils Verns Kapteiņa Granta bērni

Artikuls. i24_1371
Grāmata Žils Verns Kapteiņa Granta bērni
1943. Rīga, Zelta Ābele, 27.5x18 cm
€ 

6.00

Grāmata Māc. A. Skrodelis

Artikuls. i24_1373
Grāmata Māc. A. Skrodelis
1934. Māc. A. Skrodelis kapu un izvadīšanas runu kopojums Mē...
€ 

6.00

Grāmata Gēte Romas elēģijas

Artikuls. i24_1367
Grāmata Gēte Romas elēģijas
1941. Atdzejojis Vilis Cedriņš, izdevis Miķelis Goppers (Zel...
€ 

6.00