Izsole Nr.24 Online

Sākums: 31.05.2016 06:00
Beigas: 07.06.2016 18:00


Grāmatas

Grāmatas "Sieviete un vīrietis" 1.-3. daļa
1911. Krievija, Sanktpēterburga. Kopā 1938 lpp., 986 zīm. un...
€ 

900

Grāmatas „Helmalts Cilvēces vēsture” 1-9 daļa

Grāmatas „Helmalts Cilvēces vēsture” 1-9 daļa
Vispasaules vēsture 1904. Krievija, Sanktpēterburga, Grām...
€ 

1020

Enciklopēdijas - Vārdnīcas (43 sējumi)

Enciklopēdijas - Vārdnīcas (43 sējumi)
1890-1907. Izdevējs - F.A. Brokhaus un I.A. Evfron. 1D, 2D (...
€ 

5400

Latvju dainas 1.-5. sējums

Latvju dainas 1.-5. sējums
1922. Vecā druka, izd. Valters un Rapa
€ 

396

Mākslas Vēsture V.Purvīša redakcijā (trīs daļas)

Mākslas Vēsture V.Purvīša redakcijā (trīs daļas)
20. gs. 30. g. Izdevniecība Grāmatu draugs, Rīga.
€ 

132

Grāmata

Grāmata"Karalis Nameitis"
1939. Latvija. Autors Edvarts Virza, mākslinieks Valdemārs K...
€ 

18.00

Grāmata „Kārlis Zāle”

Grāmata „Kārlis Zāle”
1944. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata

Grāmata "Kārlis Hūns"
1943. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata „Klusā daba Latviešu Glezniecībā”

Grāmata „Klusā daba Latviešu Glezniecībā”
1944. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata

Grāmata "Augusts Anuss"
1944. Latvija, Rīga. Elzas Drujas - Foršū apgāds, Ludolfa Li...
€ 

6

Grāmata „Valtera un Rapas A/S 25 Darba gadi”

Grāmata „Valtera un Rapas A/S 25 Darba gadi”
1937. Valtera un Rapas akc. Sab. Apgāds. 25.4x18.5 cm
€ 

30

Mākslas grāmata

Mākslas grāmata "Ferdinand von Rayski"
1943. Vācija, Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig. A...
€ 

12

Grāmata

Grāmata "Zelta mājasgrāmata"
1877. Latvija, Jelgava - Stefenhāgena izdevniecība. Drukāta ...
€ 

36

Grāmata-katalogs

Grāmata-katalogs "PSRS apbalvojumi, ordeņi un medaļas"
1984. Krievija, Maskava. Izdevniecība "Известия". Ar attēl...
Grāmata

Grāmata "Brīnumu zemē Baltijā"
1914. Krievija, Petrograda. Autore U.Rennisova, tulkotājs A....
Dzimtenes baznīcas vēsture

Dzimtenes baznīcas vēsture
1927. Latvija, Rīga. Latvijas vidusskolu skolotāju koorperat...
Grāmata par Rīgas dzelzceļa tiltu

Grāmata par Rīgas dzelzceļa tiltu
1914. Latvija, Rīga. Grāmata krievu valodā ar melnbaltiem ...
2 brošūras: Kas es esmu?; Yogas zinātne un prakse

2 brošūras: Kas es esmu?; Yogas zinātne un prakse
1933. Latvija, Rīga. Izdevējs L. Audze. Autores: Swami Param...
€ 

6

Grāmatas

Grāmatas"Mīklainie noziegumi" 1. un 2. daļa
20. gs. sākums. Latvija, Rīga. Izdevējs Augusts Lācis. Autor...
K.Miesnieka reprodukciju albums

K.Miesnieka reprodukciju albums
1960. Latvija, Rīga, Latvijas valsts izdevniecība. 34.5x42 c...
€ 

84

Reprodukciju albums

Reprodukciju albums "Latviešu glezniecība"
1963. Latvija, Rīga. Valsts latviešu un krievu mākslas muzej...
€ 

180

Dzejoļu grāmata „Zelta dūmakas”

Dzejoļu grāmata „Zelta dūmakas”
1944. Autors - Lilija Auza. Vāku un ģīmetni zīmējis Sigismun...
€ 

6

Latvijas preses biedrības gada grāmata

Latvijas preses biedrības gada grāmata
1937. Latvija, grafiskā iekārtojuma autors – S.Vidbergs, gal...
€ 

30

Žurnāls „Latvijas mēbeles”

Žurnāls „Latvijas mēbeles”
20. gs. beigas, Latvija. 33.7x24.4 cm
Grāmata

Grāmata "Padomju Latvijas 10 gadi" latviešu valodā
1950. Latvija. Mākslinieks R.Dzenis. Latvijas Valsts izdevni...
Grāmata

Grāmata "Padomju Latvijas 10 gadi" krievu valodā
1950. Latvija. Mākslinieks R.Dzenis. Latvijas Valsts izdevni...
Grāmata „Lielais Mēris Kurzemē (1709-1711)”

Grāmata „Lielais Mēris Kurzemē (1709-1711)”
1936. Latvija, izdevis Jelgavas ģimnāzijas mazpulks, 20x13....
€ 

12

Grāmata

Grāmata "Kurzemes ļaudis un vidi"
1. grāmata, 1867. Latvija. Pēc A.Heikinga, Autors Indriķis A...
Grāmata Žils Verns Kapteiņa Granta bērni

Grāmata Žils Verns Kapteiņa Granta bērni
1943. Rīga, Zelta Ābele, 27.5x18 cm
€ 

6.00

Grāmata Māc. A. Skrodelis

Grāmata Māc. A. Skrodelis
1934. Māc. A. Skrodelis kapu un izvadīšanas runu kopojums Mē...
€ 

6.00