Preces ArtEmbassy veikalosBrošūra

Artikuls. 44_A36197
Brošūra "Rīga"
20.gs. 40.g. Valsts papīru spiestuve un naudas kaltuve, Rīga...
€ 

5


Artikuls. 44_A36117
Grāmata "Rīga - Rokas grāmata ekskursantiem"
1926. Valsts papīru spiestuves izdevums. 24x17 cm
€ 

11

Grāmata

Artikuls. 44_A36013
Grāmata"Padomju Latvija"
1985. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija. 16x13 cm
€ 

4

Farmācijas prakses rokas grāmata Vācu valodā (2 gab.)

Artikuls. 44_A35985
Farmācijas prakses rokas grāmata Vācu valodā (2 gab.)
1938. Hagers handbuch der Pharmazeutischen praxis. Erster ba...
€ 

17

Izstādes katalogs

Artikuls. 44_A35983
Izstādes katalogs "Lettische avangarrde(1910-1935)"
1990. Wienand verlag, Vācija, Berlīne. Vācu valodā. 24x17 cm...
€ 

17

Buklets

Artikuls. 44_A35981
Buklets "Vidzemes Šveice"
20.gs. 30.g. P.Mantnieka kartogrāfijas institūts. Ar karti. ...
€ 

23

P. Ērmanis

Artikuls. 44_A35979
P. Ērmanis "Es visur dzīvību redzu"
1926. Valtera un Rapas A/S izdevums, 19x14 cm
€ 

5

K.Ramans, Latvijas daba un ainavas

Artikuls. 44_A35978
K.Ramans, Latvijas daba un ainavas
1969. Rīga, izdevniecība "Liesma". Mākslinieks V. Grants. 28...
€ 

3

Dzejas antoloģija sakārtojis Līgotņu Jēkabs

Artikuls. 44_A35977
Dzejas antoloģija sakārtojis Līgotņu Jēkabs
1923. J.Rozes apgādībā, ar mākslinieku zīmetām dzejnieku ģīm...
€ 

9

Grāmata

Artikuls. 44_A35974
Grāmata "Poruku Jāņa kopoti raksti" (10 sējumi)
1929.-1930. J.Rozes izdevums, Kārļa Egles un Pētra Ērmaņa re...
€ 

23

A.Brēms, Dzīvnieku valsts (2 gab.)

Artikuls. 44_A35973
A.Brēms, Dzīvnieku valsts (2 gab.)
1927-1928. Izdevniecība "Grāmatu draugs", Rīga. 20x14.5 cm. ...
€ 

5

Ex-libris

Artikuls. 44_A35954
Ex-libris "Jānis Medenis"
Mākslinieks Sigismunds Vidbergs. 12x10 cm
€ 

28