Preces ArtEmbassy veikalosLe Livre  D Images Nouvel Alphabet

Le Livre D Images Nouvel Alphabet
19. gs otra puse. Paris. Theaodore Levevre , Editeur. 27x17....
€ 

11

Reprodukciju albums

Artikuls. 46_A39026
Reprodukciju albums "Tallina graafikatrienanaal"
1979. Tallina, Kirjastus "Kunst". 41x29 cm
€ 

6

Latvju enciklopēdija 1.-30.burtnīca

Artikuls. 46_A38974
Latvju enciklopēdija 1.-30.burtnīca
1950. Apgāds "Trīs zvaigznes", Stokholma. Redaktoes Arveds Š...
€ 

17

Grāmata

Artikuls. 46_A38699
Grāmata "Antikrists(Bībeles pēdējo laiku pravietiskie noslēpumi, it īpaši 1924.-1927. gadā)"
1924. Rīga, apgāds "Kurzemnieks". 22x15 cm
€ 

5

R.Kaufmanis, B.Ternovecs, Vēsturiskā glezniecība(rakstu krājums)

Artikuls. 46_A38494
R.Kaufmanis, B.Ternovecs, Vēsturiskā glezniecība(rakstu krājums)
1941. Mākslas apgādniecība APP, Rīga. Tulkotāja Anna Grēviņa...
€ 

5

2 dokumenti saistīti ar apdrošināšanu

Artikuls. 46_A38490
2 dokumenti saistīti ar apdrošināšanu
20.gs. otrā puse.
€ 

6

2 grāmatas - Hilda Vīka, Laimīgā dziesma; Alberts Sprūdžs, Zelta lietus

Artikuls. 46_A38477
2 grāmatas - Hilda Vīka, Laimīgā dziesma; Alberts Sprūdžs, Zelta lietus
1942. Rīga, Latvju grāmata. Vāka autors Oļģerts Ābelīte. 19...
€ 

5

Alfrēds Dziļums, Ražena audze(stāsts)

Artikuls. 46_A38476
Alfrēds Dziļums, Ražena audze(stāsts)
1938. A/S "Valters un Rapa", Rīga. Mākslinieks Aleksandrs Št...
€ 

5

Grāmata

Artikuls. 46_A38467
Grāmata "Ļeņins Vladimirs Iļjičs(Īss dzīves un darbības apraksts)"
1946. Rīga, Latvijas Valsts izdevniecība. 21x15 cm
€ 

6

Reprodukciju albums

Artikuls. 46_A38035
Reprodukciju albums "Dagestānas māksla"
1981. Maskava, "Padomju mākslinieks". 33x23 cm
€ 

3

Reprodukciju albums

Artikuls. 46_A38032
Reprodukciju albums "Edīte Vīgnere"
1979. Rīga, "Padomju mākslinieks". 30x22 cm
€ 

3

Reprodukciju albums

Artikuls. 46_A38031
Reprodukciju albums "Latviešu mūsdienu lietišķā māksla"
1980. Rīga, "Liesma". Sastādītāja Gundega Ivanova. 30x23 cm...
€ 

3