Products in ArtEmbassy storesВладимир Дал, Толковый словарь живого великорусскаго языка(Volumes I to IV)

Владимир Дал, Толковый словарь живого великорусскаго языка(Volumes I to IV)
1934. Published by Tochiban Shoten (Издание Тачибана Шотен),...
€ 

660

Фелькерзам, А.Е.Описи серебра Двора его императоского величества(volume 1)

Фелькерзам, А.Е.Описи серебра Двора его императоского величества(volume 1)
1907. St. Petersburg, Т-во Р.Г.Голике и А.Вильборг. Издаение...
€ 

1800

Book

Book "Tопографическое описание города Риги с присовокуплениемъ врачебныхъ наблюдений"
1803. St. Petersburg, Типография Государсшвенной Медицинской...
€ 

6000

Brošūra

Article. 44_A36197
Brošūra "Rīga"
20th century 40's, Riga. 20x10 cm.
€ 

5


Article. 44_A36117
Book "Riga - Handbook for Hikers"
1926. Valsts papīru spiestuves izdevums. 24x17 cm
€ 

11

Book

Article. 44_A36013
Book"Soviet Latvia"
1985. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija. 16x13 cm
€ 

4

Ex-libris

Article. 44_A35790
Ex-libris "Pētera Lūča(1907-1991) grāmata"
Gunārs Vīndedzis?, 1940. Papīrs, tuša. 22x14 cm
€ 

28

5 pavārgrāmatas un 1 avīze

Article. 44_A35753
5 pavārgrāmatas un 1 avīze
1) Padomi konservēšanā (1937. Jelgava, Latvijas lauksaimniec...
€ 

6

2 grāmatas - Lauksaimnieču pavārgrāmata, Jaunā virtuve

Article. 44_A35748
2 grāmatas - Lauksaimnieču pavārgrāmata, Jaunā virtuve
1928. A/S "Valters un Rapa", R.Dūnis, Valmiera. Autores Melā...
€ 

5

2 grāmatas - Mājsaimniecība, Mājturība.

Article. 44_A35740
2 grāmatas - Mājsaimniecība, Mājturība.
1938. Rīga. Trešais iespiedums. Autori K.Andersone, M.Reinha...
€ 

5

O.S.Mardens, Ceļš uz sekmēm

Article. 44_A35736
O.S.Mardens, Ceļš uz sekmēm
20.gs. 30.g. Praktisku rakstu apgādniecība "Janis Kukurs", R...
€ 

6

Žurnāls

Article. 44_A35663
Žurnāls "Atpūta" 1929.g. pirmā puse
1929. Izdevēja Emīlija Benjamiņa. Latviešu valodas vecajā or...
€ 

23